Cenník

PYROSTOP steel - protipožiarny náter na oceľové konštrukcie
Cena : 6,80 €/kg
Balenie : 5, 10, 20 kg
Spotreba : podľa technického listu
 
PYROSTOP cable - protipožiarny náter na elektrické káble
a káblové prechody
Cena : 9,10 €/kg
Balenie : 5, 10, 20 kg
Spotreba : podľa technického listu
 
PYROSTOP CP - protipožiarny tmel na požiarne upchávky káblových prestupov
Cena : 10,00 €/kg
Balenie : 5, 10, 20 kg
Spotreba : podľa technického listu
Ceny sú uvedené bez DPH !

 

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 2014

Dodacie podmienky:

Tovar dodávame na základe objednávky alebo kúpnej zmluvy formou priameho odberu z nášho skladu, prostredníctvom verejného prepravcu resp. vlastným rozvozom.

Platobné podmienky:

Platba na faktúru Stáli obchodní partneri
Platba na predfaktúru Noví obchodní partneri
Platba na dobierku Po dohode pri dodaní cez TOPTRANS

Vyhradzujeme si právo zmeny platobných podmienok pri opakovanom nedodržaní termínov splatnosti zo strany kupujúceho.

Zľavy:

Pre protipožiarne nátery PYROSTOP steel , PYROSTOP cable a PYROSTOP CP poskytujeme odberové zľavy zo základných cien::

Pri jednorazovom odbere:

od 30 do 50 kg zľava 6%
od 105 do 200 kg zľava 10%
od 205 do 500 kg zľava 12%
od 505 do 1000 kg zľava 15%
od 1000 kg individuálne dohodnutá zľava

Doprava tovaru:

Dopravu tovaru zabezpečujeme prepravnou službou TOPTRANS EU, a.s..

Cenu dopravy hradí predávajúci pri jednorazovom odbere protipožiarnych náterov v hodnote nad 1.000 € (bez DPH).