CENNÍK PROTIPOŽIARNYCH NÁTEROV platný od 15.10.2012
 

Banner

 

 

 

 

 

 

 

PYROSTOP steel - protipožiarny náter na oceľové konštrukcie
Cena : 6,80 €/kg
Balenie : 5, 10, 20 kg
Spotreba : podľa technického listu
 
PYROSTOP cable - protipožiarny náter na elektrické káble
a káblové prechody
Cena : 9,10 €/kg
Balenie : 5, 10, 20 kg
Spotreba : podľa technického listu
 
PYROSTOP CP - protipožiarny tmel na požiarne upchávky káblových prestupov
Cena : 10,00 €/kg
Balenie : 5, 10, 20 kg
Spotreba : podľa technického listu
 
FLAMGARD - protipožiarny náter na drevené konštrukcie
Cena : 7,90 €/kg
Spotreba : 500 g/m2
Balenie :
5, 10, 45 kg
Spotreba: 500 g/m2
 
FLAMGARD - TRANSPARENT - protipožiarny transparentný náter na drevo dvojzložkový:
Cena: Flamgard –Transparent:11,50 €/kg
Krycí lak akrylátový: 7,40 €/kg
Spotreba: Flamgard – Transparent 500 g/m2


Krycí lak akrylátový 100 g/m2
Balenie: 5, 10, 50 kg
Poznámka: Krycí lak je neoddeliteľnou zložkou protipožiarneho náteru.
Ceny sú uvedené bez DPH !
PDF Cenník, dodacie a platobné podmienky

 

 
DUALCOM ©2008 , grafika SOLIDES